www.smartquality.ro
0000.123.456

Termeni legali

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE

SC METATOOLS SRL este proprietarul paginii web smartquality.ro,  pagină proprie administrată și menținută cu informații despre partenerii societății.

Elemente definitorii

Definim următorii termeni:

Vizitator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale;

SMART QUALITY- societatea comerciala SC METATOOLS SRL, având:
Sediu:
Str.Poligonului nr.2, Ploiești, Prahova
CIF: RO31110127, Nr.Reg.Com.: J29/100/2013,
UNICREDIT BANK Ploiești, RO38 BACX 0000 0004 5273 2001
E-mail: office@smartquality.ro

Site- pagina web www.smartquality.ro

Bunuri și Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Site, care urmează a fi furnizate de către Smart Quality, Vizitatorului.

Drepturi de proprietate Intelectuală (în cele ce urmează DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Distribuitor - partener SMART QUALITY prin intermediul căruia se realizează comercializare directă către clientul final; produsele nu se pot comercializa pe Site. Rețeaua de distribuție o găsiți în Site la secțiunea Distribuție.

Specificații - toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în Site.

Termeni legali

Informațiile prezentate pe acest site au caracter informativ și de promovare, putând fi modificate de către proprietar, fără o anunțare prealabilă. Acestea nu reprezintă o ofertă fermă de a contracta sau o ofertă fermă de vânzare-cumpărare.
De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerenta structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă SMART QUALITY face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii constructivi.
Numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea SMART QUALITY și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.
Întregul conținut al site-ului - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date - este proprietatea SMART QUALITY și a furnizorilor săi și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul SMART QUALITY a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.
Produsele nu se pot comercializa pe www.smartquality.ro, iar prezentarea pe site nu este pentru comercializare directă către clientul final. Pentru informații mai detaliate sau achiziționarea produselor, vă rugăm să contactați unul dintre distribuitorii noștri.
Comunicarea cu magazinul distribuitorului se poate face prin interacțiunea directa cu acesta, rețeaua de distribuție o găsiți în Site la secțiunea Distribuție.
Postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea cu SMART QUALITY se poate realiza prin adresele menționate la secțiunea "Contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. SMART QUALITY are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta. Orice încercare de modificare a informațiilor din acest site fără acordul în scris al SMART QUALITY se pedepsește conform legilor în vigoare.
Informația prezentata pe acest site poate conține erori de conținut, procesare sau modificări ulterioare ale producătorilor drept pentru care SMART QUALITY nu poate fi făcut răspunzător de consecințe, pagube directe, indirecte sau pagube speciale ce pot apare din folosirea Site-ului.
Orice legături către paginile web ale unor terțe părți menționate în Site sunt oferite vizitatorului ca un avantaj, însă SMART QUALITY nu deține niciun control asupra paginilor de acest fel. Prin vizitarea acestor site-uri, vizitatorul se familiarizează și este de acord cu termenii de utilizare a acestora.

SMART QUALITY nu este responsabil pentru disponibilitatea acestor site-uri externe, nu sprijină și nu este responsabil pentru conținutul lor, reclama, produse, sau alte materiale de pe sau disponibile pe astfel de site-uri. Vizitarea altor pagini de internet de catre utilizator, se face pe proprie răspundere și în conformitate cu termenii și condițiile existente pe respectivele pagini de internet.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

SMART QUALITY este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 34872.
SMART QUALITY certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul sau informatic.
SMART QUALITY garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de către SMART QUALITY pentru a trimite vizitatorului răspunsul la diverse solicitări sau informări referitoare la oferte speciale, promoții, realizarea de rapoarte statistice  etc. numai cu acordul prealabil al vizitatorului.
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SMART QUALITY are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopurile colectării datelor sunt: reclama, marketing și publicitate, precum și servicii de comunicații electronice. Este necesar să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru comunicările comerciale. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea noastră de a vă putea furniza informațiile. 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justiției. Totodata, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor*.

* Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisa, datată și semnata la adresa de email office@smartquality.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiției.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informați cât mai curând posibil. SMART QUALITY utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Serverele pe care site-ul este găzduit sunt protejate de acces fizic și la distanță limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punct de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a va proteja datele cu caracter personal colectate, analizam noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicam în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructura hardware și software utilizata de către SMART QUALITY, este periodic analizata în privința securității.
SMART QUALITY își declină orice răspundere pentru conținutul site-urilor la care această pagina web face trimitere și își rezervă dreptul de a modifica atât conținutul, cât și structura site-ului în orice moment și fără nevoie de preaviz.
Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site www.smartquality.ro, cu excepția deținătorului său legal, fără acordul prealabil al SMART QUALITY da dreptul unilateral și neechivoc ca SMART QUALITY să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestor fapte.
Garantăm securitatea și confidențialitatea datelor transmise prin sistemul informatic. Furnizarea datelor personale nu implica nici o obligație din partea utilizatorilor, iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și pot solicita oricând ștergerea datelor personale din baza de date.
SMART QUALITY va respecta informațiile confidențiale pe care le-ați furnizat și NU va vinde, NU va închiria și NU va face barter cu liste de mailing ale vizitatorilor săi.
Orice schimbare a acestor reguli de confidențialitate vor fi comunicate pe site-ul www.smartquality.ro cu cel putin 10 zile înainte de implementarea lor.

Informațiile colectate înainte de implementarea schimbărilor vor fi asigurate în conformitate cu vechile reguli de confidențialitate.