www.smartquality.ro
0000.123.456

Acordarea garanției

Garanția comercială se acordă în baza certificatului de garanție emis de către SMART QUALITY și este conformă cu prevederile din Legea 449/2003, OG 21/1992 și Legea 296/2004.
Termenul de garanție intră în vigoare la data achiziționării produsului și este asigurat prin Service Customer Care.

Înainte de utilizarea produsului, este obligatorie citirea și însușirea tuturor recomandărilor cuprinse în manualul de utilizare.
 
Condiții de acordare a garanției

Modalitățile de asigurare a garanției se referă la repararea sau înlocuirea gratuită a produsului, subansamblelor, a pieselor de schimb constatate defecte, dacă produsul defect se încadrează în condițiile de acordare a garanției menționate.

Garanția se acordă numai după prezentarea Certificatului de garanție, completat la toate rubricile, semnat și însoțit de originalul/copia facturii fiscale sau a bonului fiscal cu care s-a achiziționat produsul.

Garanția se acordă numai dacă produsul se prezintă întreg, nedemontat, în ambalaj corespunzător, astfel încât produsul să nu sufere deteriorări în timpul transportului la vânzător sau la orice service autorizat.
Pentru transportul produsului recomandăm ambalajul original deoarece, asigură siguranța acestuia. Eventualele defecțiuni cauzate de transportul fără ambalaj corespunzător, vor fi suportate de cumpărător.

Garanția se acordă numai pentru defecte de material sau/și manoperă, și nu se extinde asupra accesoriilor, consumabilelor (filtre, ulei, vaselină, etc) sau a subansamblelor supuse uzurii, ca urmare a utilizării îndelungate a produsului (sisteme de prindere, deteriorarea carcasei de protecție datorată manevrării incorecte, curele de transmisie, simeringuri etanșare etc).

Orice reparare sau înlocuire, va fi realizată într-o perioadă rezonabilă de timp, stabilită de comun acord între agentul economic și cumpărător. Pentru cumpărătorii care au calitatea de consumatori potrivit legislației în vigoare, perioada de timp stabilită nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul, după caz, a adus la cunoștința vânzătorului, lipsa de conformitate a produsului, sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta, pe baza unui document de predare-preluare.

Nu se acordă garanție dacă:
  • Produsele nu au eticheta de identificare, sau seria produsului nu mai este vizibilă.
  • Certificatul de garanție nu are toate rubricile completate și nu este semnat de vânzător și cumpărător.
  • Nu au fost respectate instrucțiunile de montaj, punere în funcțiune, utilizare, întreținere curentă sau periodică, depozitare, după caz.
  • Au fost utilizate accesorii sau consumabile, lubrefianți, combustibil sau amestec combustibil - după caz - cu o calitate necorespunzătoare.
  • Produsele sunt desigilate sau la care s-a intervenit în vederea reparării de către persoane neautorizate. 
  • Deteriorări de genul zgârieturilor, loviturilor, rupturilor elementelor demontabile sau nedemontabile, care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării produsului.